Tio veckors snabbdistans för ambitiösa löpare

Premiss: Du löptränar minst fyra-fem gånger varje vecka och kan springa en flack mil på mindre än 40 minuter om du är man, på mindre än 45 minuter om du är kvinna.

Snabbdistansen kan med fördel bytas ut varannan vecka mot tusenmetersintervaller (se gärna artikel)eller för den som löptränar dagligen kombineras med tusingarna under en tung tröskelträningsperiod. OBS! att detta bara är en av grundstenarna i en ambitiös löpares program.
Vecka 1: Uppvärmning 15 min, snabbdistans 25 min (ca fem-tio sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 2: Uppvärmning 15 min, snabbdistans 30 min (ca fem-tio sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 3: Uppvärmning 15 min, snabbdistans 35 min (ca fem-tio sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 4: Uppvärmning 10 min, progressiv snabbdistans 45 min (fr ca femton sek långsammare till milfart), nedjogg 15 min
Vecka 5: Uppvärmning 20 min, snabbdistans 25 min (ca fyra-sju sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 6: Uppvärmning 20 min, snabbdistans 30 min (ca fyra-sju sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 7: Uppvärmning 20 min, snabbdistans 35 min (ca fyra-sju sek/km långsammare än milfart), nedjogg 10 min
Vecka 8: Uppvärmning 10 min, progressiv snabbdistans 55-60 min (fr ca tjugo sek långsammare till milfart), nedjogg 15 min
Vecka 9: Uppvärmning 20 min, snabbdistans 25 min (ca två-fyra sek långsammare än milfart ), nedjogg 10 min
Vecka 10: Miltävling

Mer om Snabbdistans