Dubbla pass varannan dag bättre än ett pass varje dag

Dubbla täta pass varannan dag är effektivare än ett pass varje dag. Det var slutsatsen i en vetenskaplig studie från 2005 som leddes av den svenske professorn Bengt Saltin.

Bengt Saltin var en världsauktoritet inom fysiologi och idrottsrelaterad forskning. Hans verksamhetsområde sträckte sig över hela det fysiologiska och medicinska fältet. Saltin var under närmare fyra decennier ledande inom muskelfysiologi med avgörande upptäckter angående syre- och näringstransport in i muskelcellerna.

Saltin lanserade bland annat  tesen ”Train low – compete high”. Enligt den forskning som Saltin visade upp leder träning med låga glykogennivåer till större muskulär metabol anpassning till uthållighet genom en ökning av det viktiga enzymet HAD.
Med uthållighetsträning vill man uppnå förbättrad laktatnedbrytning och fettoxidation för att spara glykogen. Den kritiska faktorn för förbättrad uthållighet är mitokondrietillväxt med de enzymer som finns där och HAD är ett viktigt enzym för att uppnå träningseffekt.
Professor Saltins tes är att en ökad tillgång på kolhydrater vid uthållighetsträning har en negativ effekt. Däremot bör kolhydrater finnas tillgängligt vid tävling.

En fortsättning och konsekvens av tesen är att det kan vara effektivt att träna två pass tätt inpå varandra och sedan vila längre för att ge längre chans till återhämtning och uppbyggand mellan dem. Vitsen med att ha två täta pass inpå varandra är att man under det andra passet har lite glykogen kvar i muskeln.

Saltins forskarlag vid muskelforskningscentret Copenhagen Muscle Research Center redovisade i en studie att det kan vara effektivare att träna dubbla pass med kort vila mellan varannan dag istället för ett pass varje dag.
I studien fick försökspersoner träna det ena benet en gång varje dag och det andra benet två gånger varannan dag. Försöket utfördes på sju unga män under tio veckor.
Under dag 1 fick försökspersonerna träna båda benen i en timme. Efter två timmars vila utan mat så tränades endast ett ben ytterligare en timme. Dag 2 så tränades endast det andra benet i en timme.

Forskarna skriver i sin rapport att

  • muskelstyrkan i båda benen var samma men att uthålligheten i det ben som tränats varannan dag var 90 procent bättre än det andra benet.
  • glykogenupplagringen blev bättre i benet som tränats vararann dag.
  • det varannandags-tränade benet visat upp betydligt större aktivitet av det viktiga muskelenzymet CS.

    Forskarna avslutade sin rapport med att varna för att tränare och aktiva inte ska dra för snabba slutsatser av laboratorieförsöket och varnar för att träning med att träning med låga glykogennivåer ökar risken för överträningssymptom.