Visste du att en mil är 10010 meter?

Visste du att en mil egentligen är 10010 meter? Eller att ett halvmaratonlopp är 21119 meter och att ett maratonlopp är 42237 meter?
När löpsträckor mäts enligt friidrottens regelbok så tas det till i överkant. Så ska det vara, men kan du lita på att arrangörerna verkligen mäter banorna på rätt sätt?

Det duger inte med stegning, bilens trippmätare, linjal på karta eller att mäta på Google maps. Inte heller lantmäteriets stakningsmetod, måttband eller ens gps är godkänt när det gäller att mäta godkända banor för 10 km, halvmaraton, och andra distanser där det noteras officiella rekord.

För löparen som jagar ett verkligt personbästa kan det vara bra att känna till att alla arrangörer inte alltid är så noggranna. Även Svenska friidrottsförbundet ser mellan fingrarna och är frikostinga med att dela ut den nya märkningen Godkänt lopp som borde vara en garanti att arrangörerna följer regelboken.

Mätningen av banor är någonting som det ofta slarvas med. 

Enda gången som du kan vara säker på att banan verkligen är mätt som den ska göras är när den är mätt enligt den metod som Internationella friidrottsförbundet föreskriver. De flesta stora loppen i Sverige är uppmätta av de förbundsbanmätare som har rätt utrustning och utbildning. Ett lopp som ASICS Stockholm Marathon mäts i stort sett varje år. Vägarbeten nya vägövergångar, en ny trottoarkant kan göra att löparens väg blir ändras.
– Tanken är att man ska kunna springa den kortaste vägen och att det ändå inte är kortare än den angivna längden, säger Mikael Hill, förbundsbanmätaren som har mätt upp de flesta stora loppen i Stockholm.

Trots den noggranna mätningen får arrangörerna av stora lopp ofta mail om att banans mått inte stämmer helt med löparens GPS. Men GPSer kan inte mäta sig med den enkla räkneverk som kallas Jones-Counter som monterat på en cykel är instrumentet för att mäta längden på ett landsvägslopp.
Mätningen börjar med att varvräknaren kalibreras. Det brukar göras på en raksträcka på minst 300 meter som är kontroltmätt med godkänt måttband. Banmätaren cyklar fram och tillbaka ett antal gånger och får sedan ett värde att räkna med som används vid själva banmätningen.
Efter mätningen kollas kalibreringen på samma sträcka som användes innan själva banmätningen.

Det blir mycket räknande och ett protokoll ska upprättas som beskriver både kalibrering och mätning. Ofta läggs redan vid mätningen den extra promillen till som är en extra marginal för att banan inte ska vara för kort.
Det gör alltså att en mil - 10000 meter mäts upp till 10010 meter.
Halvmaratonsträckans - 21098 meter mäts upp till 21119 meter.
Maratonsträckan - 42195 meter mäts upp till 42237 meter.

Medvind och nedförsbacke är inte tillåtet
Nej, även om sträckan är rätt så godkänns inte rekord på banor som har för mycket nedförsbacke eller där löparna kan ha hjälp av vind under mer än halva loppets sträcka.
Regeln är att höjdskillnaden mellan start och mål endast får vara en promille. För ett millopp innebär det att tio meter är gränsen, för ett halvmaraton 21 meter och ett maraton 42 meter.

Regeln för att inte ha för mycket hjälp av medvind har varit diskuterad. Internationella Friidrottsförbundet har formulerat regeln som att start- och målplats inte får ligga längre ifrån varandra än 50 procent av den totala löpsträckan. På det sättet klarar både London Marathon och New York Marathon reglerna trots att start och mäl är på skilda platser. Däremot klarar inte den ursprungliga maratonbanan mellan Marathon och Athen kravet. Inte heller tider från klassiska Boston Marathon räknas med i officiell statistik.