Springer du på rätt sida?

Högra eller vänstra sidan? Nu ska det bli ordning och reda. Från och med 15 oktober 2018 gäller att löpare ska hålla till vänster på gemensamma gång- och cykelbanor.
​– Tidigare har man kunnat göra som man vill, hålla antingen till höger eller vänster, men den nya lagen säger att gående ska hålla till vänster, detsamma gäller för löpare, säger Hans Cassepierre som är utredare på transportstyrelsen.

Det är det ökande antalet löpare och cyklister på gemensamma gång- och cykelbanor som är bakgrunden till att Trafikförordningens första paragraf i kapitlet om bestämmelser för Gående på väg har skrivits om.
I den nya texten står det inte något specifikt om löpare, men transportstyrelsens expert förydligar hur lagen ska läsas:
– Löpare är att betrakta som gående, även om de har högre fart, säger Cassepierre.

I praktiken blir det nu som det vi tidigare lärt oss, att gå  på vänstra sidan när det inte finns några trottoarer.
– Ja, det är precis som när man går eller springer till vänster på en landsväg så att man ser trafiken. Den nya lagen säger att nu ska det vara så även på gemensamma gång- och cykelvägar.

Men det blir inga påföljder för den som gör fel.
– Nej, det är inte böter som är syftet, utan istället vill den nya lagen underlätta för gående, löpare och cyklister att samarbeta på de gemensamma gång- och cykelbanorna.
Dessutom är lagtexten öppen för att själv välja sida "om det finns särskilda skäl för det".

Löpargrupper till höger

När det gäller löpargrupper med ledare har lagen inte heller ändrats. I lagen står det att "…skall om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen".
Detsamma gäller förresten även vid löpartävlingar där Svenska friidrottsförbundets tävlingsregler säger att löpare i landsvägslopp ska springa på höger sida.
För den som åker rullskidor, inlines eller liknande ska liksom tidigare också hålla till höger, både på gång- och cykelbanor samt landsväg.