Okej med löpträning som friskvård

Hur ska man använda friskvårdspengen? Numera har de flesta arbetsgivare friskvård som personalförmån, men alla känner inte till vilka regler som styr vad pengarna enligt Skatteverket får användas till. Visste du till exempel att du kan använda friskvårdsbidraget till de träningsprogram för löpning som finns på trana.marathon.se?

Det speciella i fallet med att få ett träningsprogram från Marathon.se är att träningen inte bara behöver vara på friskvårdstimme eller annan arbetstid utan att det är fritt kan användas också på fritiden – men att det fortfarande är skatte- och avgiftsfritt.

Det är helt okej för arbetsgivare att ge träningsprogram från Marathon.se till sina anställda. Förmånligt både för arbetsgivare och anställda eftersom träningsprogrammet ses som en skattefri personalvårdsförmån och fullt avdragsgill för arbetsgivaren.

Skattekontoret i Stockholm har på en direkt fråga gett klara besked om hur det är med just träningsprogrammen för löpning som finns på trana.marathon.se:

  • Inte skattepliktigt för anställd.
  • Fullt avdragsgill för arbetsgivaren.

Träningsprogram med många olika mål, för nybörjare, motionär och hårdsatsande har Marathon.se ett rikt utbud – viktigt i bedömningen både för arbetsgivare och Skatteverket som gärna vill se att alla lätt ska ha tillgång till personalförmåner och friskvårdspeng.

Friskvårdspengen är något som numera finns som personalförmån i de flesta kommuner, vanligt är 1000 kronor och anställd per år. Hos företag är det också vanligt med friskvårdsförmåner. Det finns dock ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för anställda) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det speciella i fallet med att få ett träningsprogram från Marathon.se är att träningen inte bara behöver vara på friskvårdstimme eller annan arbetstid utan att det är fritt kan användas också på fritiden – men att det fortfarande är skatte- och avgiftsfritt.

– För oss var det viktigt att få ett tydligt besked eftersom vi fått många frågor om programmen gäller som friskvård, säger Torbjörn Sköldefors som är chefredaktör för Marathon.se.


Det är snabbt och enkelt att få tillgång till ett träningsprogram på trana.marathon.se. 

  • Köp träningsprogram direkt på trana.marathon.se och få tillgång direkt och betala själv – och ge kvittot till arbetsgivaren,

eller

  • Om arbetsgivaren är ansluten till Actiway – köp träningsprogram via Actiway.
Träningsprogrammen på trana.marathon.se är anpassade för smartphone, dator och läsplatta.