Kölden kan utlösa astma

Symptom på köldutlöst astma är att det känns tungt och trögt att andas. Det kan vara svårt att andas ut och man kan också ibland höra hur det ”piper” i bröstet. Hosta och upphostningar av slem är vanligt.

Den som har astma och upplever ökade besvär vid ansträngning/kyla kan på ett enkelt sätt själv kontrollera sin lungfunktion med en PEF-mätare eller FEV1-mätare.

Detta kan till exempel ske före och efter träning. Både PEF-mätare och FEV1-mätare kan skrivas ut kostnadsfritt av läkare.

Det finns idag effektiva astmamediciner som skrivs ut på recept av läkare. Snabbverkande medicin att andas in i pulver- eller sprayform (betatvåstimulerare) brukar ge effektiv lindring inom ett par minuter.
Som vid all astma är det viktigt att behandla den bakomliggande inflammationen i slemhinnorna. Detta sker vanligast med kortison att andas in i pulver- eller sprayform (inhalationssteroider). Har man trots medicinering fortsatta besvär bör man kontakta läkare.

Det är viktigt vid astma att skydda luftvägarnas slemhinnor från uttorkning. Flera vetenskapliga undersökningar visar att ett värme-fuktväxlande andningsfilter effektivt skyddar mot astma som utlöses av köld och ansträngning.